* Gebruiker *
Login
Registratie
***
*
* Niveau *
Federaal
Antwerpen
Vl.-Brabant & BHG
Oost-Vlaanderen
***
*
* Seizoen *
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
***
*
* Taal *
Frans
Nederlands
Engels
***
*

Aansprakelijkheid

De entiteit « Sporta » besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De entiteit « Sporta » kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de wedstrijddata, zonder voorafgaandelijk kennisgeving kan gewijzigd worden. De entiteit « Sporta » kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout in verband met de inhoud van deze site of voor het gebruik dat van de inhoud kan worden gemaakt. De entiteit « Sporta » kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Bescherming van de privacy

Uw gegevens, die zich bevinden in onze databank zullen niet doorgegeven worden aan derden. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven geeft u het recht deze gegevens te consulteren en te verbeteren.